Covered call

V případě, kdy má investor nakoupený futures
kontrakt a zároveň na stejnou komoditu prodá call opci, nazýváme tuto strategii
covered call (krytý call). Naopak prostému prodeji call opce se
také říká nekrytý call (naked call). Strategie covered call je pro investora
výhodná v případě, kdy očekává pouze mírný pohyb podkladového aktiva libovolným
směrem. Dále je možné strategii využít v případě, že očekáváte dlouhodobý,
otevřete futures s očekáváním, že ho budete držet několik měsíců, můžete zisk
zvýšit vypisováním opcí, které se blíží k expiraci.

Řekněme, že investor nakoupí červencový futures
mědi za 290 centů za libru a prodá červencovou call opci na tento kontrakt se
strikem 305 za 4 centy (hodnota jednoho centu na mědi je 250 dolarů).

Pokud cena mědi klesne ne více než o čtyři centy
za libru, tato strategie ochrání investora před ztrátou, jelikož inkasovaná
prémie z prodeje call opce bude kompenzovat ztrátu vzniklou z poklesu ceny mědi.
Vzroste-li cena mědi ze současné hodnoty do 305 centů za libru, investor navýší
svůj výnos z růstu mědi o inkasovanou opční prémii. Na úrovni 305 centů však
investor dosáhne svého maximálního zisku. Na případném dalším růstu ceny mědi
již nebude participovat. Zisk z tohoto růstu ceny mědi bude totiž vyvažován
ztrátou z prodeje call opce.

Zrcadlovým způsobem lze vytvořit také
covered put, kdy investor zkombinuje krátkou pozici  v mědi s
prodejem out of money put opce.