Put opce

  Nákup Put opce

Majitel put opce si kupuje právo
prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu. V našem příkladu se zlatem
tak dosáhne zisku v případě, kdy cena zlata klesne pod rozdíl výše strike a
opční prémie. Řekněme, že cena zlata klesne na 1210 dolarů. Majitel put opce se
strike cenou 1250 nakoupí zlato za tržní cenu 1210 a následně díky uplatněníopce
jej prodá  za 1250, po odečtení prémie, kterou zaplatil za nákup put opce, bude
jeho zisk činit 2400 dolarů na futures kontrakt. Jak můžeme vidět v grafu, zisk
majitele opce lineárně roste s poklesem ceny zlata pod 1234 dolaru (tj. rozdíl
striku a opční prémie). Jeho zisk tedy není limitovaný žádnou předem stanovenou
hranicí, čím více klesne cena zlata pod 1234 dolarů tím větší bude obchodníkův
zisk.

Ztráta majitele put opce je limitována
velikostí opční prémie
. Pokud tedy cena futures vzroste nad strike
1250, obchodník opci neuplatní a jeho maximální ztráta se bude rovnat velikosti
opční prémie, kterou zaplatil za put opci.

Zisk/ztráta majitele put opce =
MAX((Strike-opční prémie)- cena podkladového aktiva, -opční prémie).

Prodej Put opce

Prodávající neboli vypisovatel
put opce se tímto zavazuje, že od majitele opce na požádání
nakoupí podkladové aktivum za strike cenu.

Zisk vypisovatele opce je, jak
můžeme vidět z grafu, limitovaný a tímto limitem je velikost
opční prémie. Na druhou stranu ztráta vypisovatele opce není nijak omezená.
Pokud v našem případě cena zlata bude klesat, ztráta vypisovatele opce bude
lineárně růst. Opět, stejně jako u prodeje call opce, je i u prodeje put opce
nutno složit margin, jakožto zálohu k případnému krytí ztrát z obchodu.

Zisk/ztráta vypisovatele put
opce
=  MIN( Cena podkladového aktiva – (Strike – opční prémie), opční
prémie).

 

<          >