Úvod

Kromě futures kontraktů patří mezi deriváty také opce. Pro mnoho obchodníků
ze všech koutů světa představuje tento instrument velmi zajímavý obchodní
prostředek k dosažení zisků.

Pojďme si tedy povědět, co opce jsou a
jak jich lze využít k obchodování.

Opci lze
definovat jako právo majitele opce získat podkladové aktivum v předem dohodnuté
době za předem stanovenou cenu. Tato předem stanovená cena se nazývá strike.
Právo plynoucí z opce může, ale nemusí být ze strany majitele (kupujícího)
uplatněno. Za toto právo ovšem majitel opce musí zaplatit. Cena opce se nazývá
prémie. Na druhou stranu prodávající opce má povinnost dodat majiteli opce
podkladové aktivum (např. futures kontrakt nebo akcii) za předem dohodnutou cenu
a ve stanovenou dobu.

Podle práva plynoucího z opce je dělíme na dvě
skupiny:

 • call opce
 • put opce

Call opce dává svému majiteli
právo nakoupit podkladové aktivum za předem stanovenou cenu. Na druhou stranu
put opce dává svému majiteli právo prodat podkladové aktivum za předem
stanovenou cenu.

Rozumný kupující své právo z opce uplatní pouze v
případě, když je to pro něj zajímavé. Právo plynoucí z call opce tak její
majitel uplatní pouze tehdy, jestliže tržní cena daného podkladového aktiva je
vyšší než činí strike opce. Naopak u put opce její majitel
uplatní své právo pouze v případě, že cena na trhu daného podkladového aktiva se
nachází níže než činí strike opce.

Shrňme si tedy základní termíny:

 • prémie (kurz) - jedná se o tržní cenu opce, kterou platí
  kupující prodávajícímu, jinými slovy jde o cenu zakoupeného práva, respektive
  odměnu prodávajícímu za závazek dodat v případě požadavku podkladové aktivum
 • strike – předem dohodnutá cena, za níž se uplatňuje právo z
  opce
 • datum expirace – jedná se o datum, kdy práva i povinnosti
  plynoucí pro kupujícího i prodávajícího opce vyprchávají, platnost opce tedy v
  tento den končí

Podobně jako u futures kontraktů ani u opcí
nemusíte čekat na dobu expirace, ale můžete pozici uzavřít dříve. Pokud jste
tedy například nakoupili call opci, můžete ji kdykoliv před dobou expirace na
trhu opět prodat a obchod tak uzavřít.

Opce je možno dělit na evropské a americké.
Evropská opce je opce, u které lze její práva uplatnit pouze v
den expirace. Na rozdíl od toho práva plynoucí z americké opce
můžete uplatnit kdykoliv v době života opce. Většina opcí obchodovaných na
burzách je amerického typu.

Obchodování pomocí opcí

Velikost prémie call opce roste v případě, když
se kurz podkladového aktiva zvyšuje. Jestliže se aktuální hodnota podkladového
aktiva nachází nad strike hodnotou opce, říkáme, že je opce in the
money
(v penězích). Pokud máte nakoupenou call opci na ropu se strike
cenou 50 dolarů a aktuální kurz ropy na trhu je 52,50 dolarů za barel, daná call
opce je 2,50 dolarů v penězích. Jestliže však cena ropy v našem příkladu
poklesne pod úroveň 50 dolarů, opce se bude nacházet out of the
money
(mimo peníze). V případě, že cena futures kontraktu i strike opce
se nacházejí na stejné úrovni, říkáme, že je opce at the money
(na penězích).

U put opcí je to přesně obráceně. Pokud je kurz
podkladového aktiva nižší než strike, je opce in the money. Jestliže je kurz
podkladového aktiva vyšší než strike opce, nachází se daná opce out of the
money.

 

>