Vertical call sptread

  Opční strategie skládající se z
kombinace krátké a dlouhé pozice ve stejném typu opce (tj. put nebo call) a na
stejné podkladové aktivum, ale lišící se strikem nebo dobou do splatnosti opce,
se nazývají opční spready. Podívejme se nejdříve na ty opční strategie, kdy se
jednotlivé opce liší strikem, ale mají stejnou dobu do splatnosti. Ty lze také
nazývat vertical spready.

Kromě vertical spreadů se používají také
kalendářní spready nazývané také horizontal spreads, kde se jednotlivé opce liší
dobou do splatnosti.

Vertical bull call spread

Začněme konkrétním příkladem:
Investor se rozhodl nakoupit červencovou call opci se strikem 157 na červnový
futures kontrakt britské libry a zároveň prodat call opci se strikem 162 na
stejný futures kontrakt.

Hodnota bodu u britské libry je 625 dolarů. Call
opce se strikem 157 stojí 0,86 bodu a call opce se strikem 162 stojí 0,15 bodu.
Jelikož za spread musí obchodník zaplatit ((0,86-0,15)*625), říkáme, že
obchodník kupuje spread. Podívejme se na potenciální zisk/ztrátu této
strategie.

Na grafu je modře vyznačen
zisk/ztráta z celkového spreadu. Jak zisk, tak i ztráta je u
této strategie limitována. Obchodník touto strategií vyjadřuje svůj předpoklad,
že kurz britské libry stoupne nad 157, avšak zároveň neočekává vzestup nad
162.

Vertical bear call spread

Tato strategie spočívá v prodeji call opce s
nižším strikem a nákupu call opce s vyšším strikem. Podívejme se na konkrétní
příklad.

Obchodník nakoupil červencovou call opci se strikem
78 na červencový kontrakt ropy za kurz 1,18 dolaru a prodal červencovou call
opci se strikem 75 za kurz 2,25 dolaru. U ropy má jeden dolar kurzu hodnotu 1000
USD. Za spread tedy obchodník inkasuje (2,25-1,18) x 1000 USD. Říkáme tedy, že
obchodník prodává spread.

Zisk i ztráta z této strategie jsou
předem limitované. Obchodník touto strategií vyjadřuje svůj názor, že cena ropy
mírně klesne, ale zároveň se nechce vystavit neomezenému riziku v případě, že by
ropa posilovala.

 

<          >