Vertical put spread

   Jde o kombinaci dlouhé pozice u put
opce s nižším strikem a krátké pozice u put opce s vyšším strikem. Řekněme, že
obchodník nakoupí srpnovou put opci na live cattle se strikem 93 za 1,55 bodu a
prodá srpnovou opci se strikem 95 za 2,25 bodu. Srpnový live cattle se obchoduje
za 93,875 centů za libru a hodnota jednoho bodu je 400 USD. Za spread tedy
obchodník inkasuje (2,25-1,55) x 400USD.

Obchodník uplatní tuto strategii v případě, kdy
předpokládá, že cena červnového futures kontraktu na live cattle by mohla mírně
vzrůst nad cenu 95 centů za libru, ale zároveň nechce riskovat neomezenou
ztrátu, kdyby cena live cattlu začala prudce klesat.

Vertical put bear spread

Ke znázornění této strategie využijme
příklad i hodnoty z předchozí strategie. Nyní však investor
očekává pokles ceny. K otevření strategie vertical put bear spread nakoupí put
opci s vyšší strike cenou a prodá put opci s nižší strike cenou. V našem případě
tedy investor nakoupí put opci se strikem 95 a prodá put opci se strikem 93.

Následující graf zobrazuje u této strategie vývoj
zisku a ztráty.

 

<          >