Penzijní připojištění

Základní informace o penzijním připojištění se státním příspěvkem u fondu GENERALI

     Cílem penzijního připojištění je soukromě si zajistit přilepšení k základnímu důchodovému zabezpečení a je založeno na pravidelném a dlouhodobém ukládání klientem určených částek s podporou státu.

     Kapitálovým vlastníkem penzijního fondu je finančně silná mezinárodní společnost GENERALI Group, která více jak jedno století úspěšně působí na světovém pojišťovacím trhu. Svojí stabilitu a důvěryhodnost prokazuje i svým hospodařením, které se projevuje každoročně vysokým zhodnocováním vkladů klientů fondu.

         Vybral jsem pro Vás nejdůležitější informace související s penzijním připojištěním:

 • nárok na výplatu penze vzniká v 60-ti letech nebo v souběhu s přiznaným státním důchodem
 • spoření min. 60 měsíců
 • výplata starobní penze pouze formou doživotní penze
 • formy starobní penze:
  • doživotní bez nároku na pozůstalostní penzi
  • doživotní s možností vzniku pozůstalostní penze se zaručenou dobou výplaty 5, 10, 15 let
  • nebo místo penze – jednorázové vyrovnání
 • klient může požádat o přerušení nebo odklad penzijního připojištění
 • klient může částku, kterou spoří nad 500,- Kč (a tudíž se mu již nezvyšuje státní příspěvek) odečítat od daňového základu, max. však 1.000,- Kč měsíčně, t.j. 12.000,- Kč ročně
 • zaměstnavatel může přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění za daňově výhodnějších podmínek než je přilepšení formou mzdy

Druhy poskytovaných dávek

 • Penze
  • Starobní
   • starobní bez nároku na pozůstalostní penzi (není oprávněná soba)
   • s pevně stanovenou dobou výplaty 5, 10, 15 let (t.j. na dobu určitou, při úmrtí je danou dobu vyplácena penze oprávněným osobám)
   • doživotní s nárokem na pozůstalostní penzi se zaručenou minimální dobou výplaty 5, 10, 15 let (při úmrtí je danou dobu vyplácena penze oprávněným osobám, při dožití je vyplácena stále stejná penze do dožití
  • Invalidní
   • starobní bez nároku na pozůstalostní penzi (není oprávněná soba)
   • s pevně stanovenou dobou výplaty 5, 10, 15 let (t.j. na dobu určitou, při úmrtí je danou dobu vyplácena penze oprávněným osobám)
   • doživotní s nárokem na pozůstalostní penzi se zaručenou minimální dobou výplaty 5, 10, 15 let (při úmrtí je danou dobu vyplácena penze oprávněným osobám, při dožití je vyplácena stále stejná penze do dožití
  • Výsluhová
   • přizpůsobuje se požadavkům klienta
   • není nutno dodržet věk 50 (60) let pro výplatu
   • pojištění trvá min 180 měsíců (t.j. 15 let)
   • na výsluhovou penzi připadá 1/2 příspěvku na penzijní připojištění
 • Jednorázové vyrovnání

Účastník může v čase vzniku nároku na výplatu penze požádat o jednorázové vyrovnání, tj. o vyplacení celé částky nashromážděné na jeho osobním účtu najednou místo výplaty penze. V takovém případě jsou účastníkovi vyplaceny vložené příspěvky, státní příspěvky a podíl na výnosech z hospodaření penzijního fondu

 • Odbytné

Při ukončení penzijního připojištění výpovědí nebo dohodou ze strany účastníka nebo penzijního fondu má účastník nárok na odbytné, pokud:

 • ·        platil měsíční příspěvky alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců
 • ·        nezačalo vyplácení penze
 • ·        nedošlo k přechodu účastníka a převodu prostředků k jinému penzijnímu fondu.

Odbytné je vypláceno ve výši vložených prostředků účastníka a podílu na výnosech z hospodaření penzijního fondu z těchto příspěvků. Přijaté státní příspěvky se vrací zpět ministerstvu financí.