Pojištění života

      Smyslem životního pojištění je zejména zajištění rodiny nebo dalších z účastněných v případě úmrtí pojištěného, zvýšení či udržení současného životního standardu, přilepšení k důchodu a zlepšení finanční situace ve stáří.

     Generali svou nabídkou pokrývá veškeré potřeby klientů v oblasti životního, úrazového, nemocenského a cestovního pojištění. V rámci životního pojištění je Vám k dispozici široká paleta produktů, která svou různorodostí vychází vstříc všem požadavkům na krytí každodenních rizik. Zároveň tato paleta kopíruje nejnovější trendy v oblasti spořících a investičních produktů.

     Produkty úrazového a nemocenského pojištění rozšiřují jednak pojistnou ochranu životního pojištění a navíc Vám nabízí komplexnější ochranu v rámci individuálního pojištění.

     Mezi tyto produkty především patří investiční pojištění Future a rodinné úrazové pojištění BeneFit.

     Pro jistotu klientů při cestách a pobytu v zahraničí nabízíme cestovní pojištění, které svou skladbou zajišťuje pojištěným osobám kvalitní pojistnou ochranu.