BeneFit

     Rodinné pojišttění, které Vám zaplatí za všech okolností

 

     Denně jsme vystaveni různým druhům nebezpečí. jedním z nich může byt úraz a to jak Váš tak i Vašich blízkých, bez ohledu na věk, zájmy nebo pracovní náplň. Pojistit se proti těmto rizikům je tedy maximálně zodpovědným rozhodnutím. Co se děje s Vašimi penězi, když nedojde k úrazu či úmrtí?? Rodinné pojištění BeneFit Vám jako první nabízí kromě individuální pojistné ochrany i vrácení části pojistného jako bonus za to že pečujete o své zdraví.

 

Na jedné smlouvě se může pojistit až 8 osob a to ve věku od 0 do 70 let

Pojištění trvá do 75 let

 

Pojištěná rizika:

 • smrt
 • smrt úrazem + smrt v důsledku autonehody
 • trvalé následky s progresivním plněním (0,001% nebo 10% stupně invalidity)
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu (s karencí 7 dnů a výplatou od 1. dne)
 • denní odškodné za vyjmenované úrazy (s výplatou od 1. dne)
 • denní dávky při hospitalizaci (v důsledku úrazu)
 • odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami

 

Výhody pojištění BeneFit:

 • vrácení až 25% celkem zaplaceného pojistného za poslední 3 roky při bezeškodném průběhu
 • sleva až 35% na pojištěnou osobu
 • sleva až 30% z pojistné smlouvy za počet pojištěných osob
 • dvojnásobné plnění v případě smrti úrazem v důsledku autonehody
 • výplata pětinásobku pojistné částky trvalých následků při 100% stupni invalidity
 • výplata dvojnásobku pojistné částky denního odškodného za bezprostřední hospitalizaci v důsledku úrazu
 • zdarma pojištění paušálních částek (plnění za jizvy a ztrátu zubů, u dětí navíc zlomeniny)
 • možnost změn v průběhu pojištění s ohledem na aktuální riziko a potřeby pojištěného
 • zjednodušené a rychlé posuzování medicínských rizik (k dispozici je i spoeciální varianta)